Když se řečtí bohové plodí s lidmi...

Od Agathy Jadwiszczok:

Ve své recenzi na ten hloupý film, který právě vyšel („Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief“), si stěžujete na řecký bůh-lidský chov. Jako někdo, kdo byl jako dítě velmi oddaným studentem řecké mytologie, vám mohu říci, že šlechtění řeckého Boha a člověka bylo v řeckém mýtu ve skutečnosti velmi, velmi běžné. Film je o tom ve skutečnosti přesný a v souladu s řeckou mytologií. Zeus a ostatní olympionici neustále a permanentně sráželi princezny, královny, nymfy, sirény, nižší bohyně, válečnice a obyčejné krásné panny, které se koupaly v bazénu se svými služebnicemi. A služebné občas taky. Zeus dokonce dokázal oplodnit smrtelné ženy, když byl labuť nebo býk.

Hercules byl nemanželské dítě Dia a smrtelná žena, stejně jako Perseus, Helena Trójská a Minos (mimo jiné velmi, velmi slavné potomky Dia). Ano, rodokmen řeckého Boha je velmi, velmi zamotaný. Je téměř nemožné pokusit se zmapovat genealogii.

A staří Řekové, kteří doslova věřili ve své náboženství, také věřili, že Zeus mohl v reálném světě zplodit potomky s lidskými ženami; mezi mnoha lidmi, kteří to udělali, byla matka Alexandra Velikého, která tvrdila, že Zeus zplodil jejího syna. Alexandr Veliký tomu údajně sám věřil.