Můj klíčový centrální barometr

Od Dr. Jana Richarda Goldsmitha:

Doufám, že se brzy uzdravíš a uzdravíš se z nemoci. Čtení mnoha různých filmových recenzí, i když vaše recenze mezi nimi není, pro mě nemá žádnou nebo žádnou relevanci.

Je to vaše recenze, a pouze vaše recenze , který byl mým „klíčovým centrálním barometrem“ při rozhodování, zda zvažovat zhlédnutí filmu či nikoli. Proto je z dosti samoúčelné perspektivy nezbytné, abyste se uzdravili a znovu začali psát své filmové recenze. Proto jsou pro mě vaše pracovní příspěvky dlouho relevantní.